UNITBAND.BE

MEDIA > MP3

Beste luisteraar en muziekfan, onze demo's zijn enkel geplaatst ter illustratie van ons klankbeeld, mochten wij hiermee ongewild de auteursrechten overtreden, gelieve ons hiervan onmiddellijk te verwittigen!

Alle bestanden zijn in MP3-formaat (28.8 Kbps Stereo) voor het aanvragen van een volledige demo kan u terecht op onze contact pagina.

UNIT MUSIC PLAYER

Al het geluidsmateriaal op deze pagina is auteursrechtelijk beschermd en is enkel bedoeld als demo.
2008-2011 UNIT- Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier.

copyright 2006-2017 - UNIT | http://www.unitband.be
All rights reserved - webdesign: Jo Van Holder